Portalul profesorului de Religie

Portalul profesorului de Religie
Forum pentru profesorii de Religie - (Click pe imagine pentru forum) - Forumul aparține unei distinse profesoare de Religie din Oradea

Faceți căutări pe acest blog

luni, 5 septembrie 2016

Profesorul de Religie - misionarul lui Hristos pe pămant şcolar Profesor de religie Hrab Alexandru
Profesorul de Religie - misionarul lui Hristos pe pămant şcolar

Profesor de religie Hrab Alexandru

Vrei să le laşi copiilor tăi o moștenire bună?
Lasă-le milostenia, ca să te laude cu toţii și să faci ca
amintirea ta să fie foarte cântată.(Sfântul loan Gură de Aur)

Anul 2015 a fost declarat de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române: Anul omagial al misiunii parohiei şi a mănăstirii și Anul comemorativ al Sfântului loan Gură de Aur şi al marilor păstori de suflete din eparhii. Este anul în care Biserica Ortodoxă Română doreşte să prezinte publicului activităţile misionare pe care le desfăşoară pe plan liturgic, pastoral şi social-filantropic şi să le şi intensifice. Anul în care suntem chemaţi fiecare în parte, să lucrăm spre amplificarea activităţilor misionare cu dragoste faţă de aproapele nostru şi faţă de Dumnezeu;
În cadrul programului Hristos Impărtăşit copiilor, Patriarhia Română a reuşit să desfăşoare în ultimii ani concursuri de mini-proiecte prin care elevii s-au familiarizat şi implicat în activităţi filantropice de voluntariat creştin. Activităţile nu au rămas fără ecou şi de aceea este necesară o continuitate în proiectarea acestora în fiecare an şcolar, atât în parohii, cât şi în şcoli.
La scară naţională există numeroase aşezăminte de asistenţă socială ale Bisericii, dar nu acelaşi lucru se poate spune și pe plan local. Din păcate, parohia, locul din care ar trebui să fie dat startul misionarismului filantropic-creştin, este prea puţin angrenată în astfel de practici. Preoţii fie nu au timpul necesar, fie nu au posibilitate financiară, sau nu primesc sprijinul necesar de la enoriaşi şi nu desfăşoară o bogată activitate filantropică, de cele mai multe ori rezumându-se la colectele Patriarhiei Române sau ale eparhiilor din care fac parte parohiile.
În aceste condiţii, „greul” filantropiei în parohie cade pe umerii preotului de la catedră.
El este un misionar care nu face numai munca ştiinţific - didactică de a instrui elevi, ci și de a-i forma ca buni trăitori ai învăţăturilor de credinţă. Prin intermediul orei de Religie, poate să îi coordoneze pe elevi şi să îi implice şi pe colegii săi profesori şi învăţători în activităţile de voluntariat creştin. Astfel, arată că în şcoală şi nu numai, activitatea filantropică nu se restrânge doar la membrii Bisericii Ortodoxe, ci se extinde şi asupra tuturor celor implicaţi în procesul educativ, indiferent de confesiune sau etnie.
Virtutea milosteniei este virtutea care alături de rugăciune şi post, deschide cerul. În acest sens, el poate să pună în scenă piese de teatru bazate pe pildele din Sfânta Scriptură ca de exemplu: Pildei Samarineanului Milostiv (Luca 10, 25-37) sau din Viețile Sfinților. Acestea pot fi filmate și prezentate în biserică, după Sfânta Liturghie, mai apoi, explicându-le enoriaşilor că au un scop nobil, precum strângerea de fonduri. Profesorul este bine să colaboreze cu preotul, pentru a lăsa elevii să rostească Crezul şi apoi să meargă cu un tas special pentru ei. Tot el poate să organizeze un mic consiliu parohial, să implementeze şi alte activităţi de comun acord cu tinerii, cum ar fi: organizarea de concursuri la nivel parohial, organizarea de târguri de obiecte realizate de copii, cu prilejul Marilor Praznice, precum şi organizarea de serbări.
Pe scurt, prezentăm activitatea de voluntariat pe care am desfăşurat-o la Liceul Tehnologic „Romulus Paraschivoiu” din comuna Lovrin, judeţul Timiş în parteneriat cu Parohia Ortodoxă „Sfântul Ierarh Nicolae” din aceeaşi localitate, în perioada 22.02.2015 - 26.04.2015. Elevii claselor a IV-a A și a IV-a B participanți la orele de cateheză ale programului Hristos împărtăşit copiilor, au organizat o campanie de strângere de fonduri pentru bătrânii de la Azilul din Comloșu Mare. Din banii adunați în urma vânzării obiectelor artizanale religioase, confecționate de elevi, s-au adunat bani și s-au făcut pachete de alimente pentru bătrânii de la azil.
            Activitatea a dus la îmbogăţirea experienţei de viaţă a copiilor și la apropierea lor de Biserică şi de Sfânta Liturghie. La educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea unui comportament moral-religios (precum: iubirea lui Dumnezeu, iubirea aproapelui, săvârşirea faptelor bune, cinstea, modestia, generositatea, etc). Precum și la stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare și la sensibilizarea acestora pentru a-i determina să se implice în activităţi de voluntariat pentru scopuri caritabile.
În concluzie, astfel de activităţi sunt necesare şi urgente orei de Religie, în viitorul apropiat, deoarece îl transformă pe profesorul de Religie într-un conlucrător alături de elevi și de celelalte cadre didactice. El are ocazia să prezinte elevilor exemple de dăruire luate din învăţăturile Mântuitorului din Sfânta Scriptură, apoi din vieţile sfinţilor, în final, devenind chiar el un exemplu de dăruire. Acesta rupe din timpul său liber pentru a-i coordona şi ajuta pe elevi să îşi îndeplinească rnisiunea de a face bine în lume, şi îşi împarte rugăciunea sa personală, pomenindu-i şi rugându-se pentru elevii săi, deoarece este în special, preocupat de creșterea spirituală a elevilor.
De asemenea, elevii vor conștientiza importanţa milosteniei, vor înţelege cât de important este să împartă ceea ce au cu alţii și astfel, se vor obișnui ca înaintea marilor sărbători să facă acte de milostenie. Ei vor învăţa că Religia nu este asemenea celorlalte materii (scris şi reproducerea celor scrise prin metode de evaluare), ci înseamnă mult mai mult: aplecare spre cel de lângă ei, iar evaluarea la această materie constă în punerea în practică a celor învăţate, ştiind că adevărata evaluare constă în mulţumirea sufletească că au reuşit să facă un bine celor care aveau nevoie.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu