Faceți căutări pe acest blog

Laura Stifter, profesoară de religie: „Ideea «crede şi nu cerceta» nu este o idee biblică“

Laura Stifter, profesoară de religie: „Ideea «crede şi nu cerceta» nu este o idee biblică“                         Laura Stif...

vineri, 27 ianuarie 2017

Simbolismul Sfintei Liturghii (I) Proscomidia - Pr. Prof. Dr. Vasile Gordon
Simbolismul Sfintei Liturghii (I)
Proscomidia


       I.            Introducere. În ultimele două cateheze am descris simbolismul Vecerniei și al Utreniei, slujbe pregătitoare pentru Sfânta Liturghie, atât din punct de vedere liturgic, cât și duhovnicesc[1]. Pășim acum spre Sfânta Liturghie, pentru a prezenta înțelesurile momentelor principale, având același gând, de a-i familiariza pe credincioșii noștri cu ceea ce se petrece dincolo de ceea ce se vede și se aude la slujbă. Practic, cu ce semnifică anumite expresii, obiecte și mișcări liturgice. Sfânta Liturghie, în partea ei văzută, începe cu „Binecuvântarea mare”: „Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului”, dar, înainte de acest început, mai are o rânduială, tainică, prin care preotul pregătește Sfânta Euharistie (Împărtășanie). Această rânduială se numește Proscomidie (din gr. προςϞομίζειν – a aduce, a pune înainte, a oferi), slujbă de mare frumusețe simbolică. Însă, pentru a fi înțeles acest simbolism, socotim necesar a prezenta integral și textul ei. De aceea, recomandăm a se citi explicațiile din această cateheză paralele cu textul propriu-zis, ușor de găsit în cărțile noastre și chiar pe Internet[2].
     II.            În cateheza de față am ales ca temă explicarea Proscomidiei, întrucât ne va ajuta apoi să înțelegem mai bine simbolismul întregii Sfinte Liturghii.
  III.            Tratarea temei va prezenta, pe scurt, înțelesul elementelor principale, care țin de această rânduială: locul săvârșirii, obiectele, darurile aduse de credincioși, gesturile și textele liturgice etc.
LOCUL săvârșirii se numește proscomidiar, situat în Sfântul Altar, într-o absidă (firidă) a peretelui de miazănoapte. Cuvintele proscomidiar și proscomidie provin din grecescul „proskom zo”, care înseamnă a aduce ceva pe palme, a oferi cuiva un dar. Această firidă are un dublu simbolism: peștera în care S-a născut Mântuitorul și mormântul din care El a înviat.
OBIECTELE. Cadrul propriu-zis are în componență o măsuță adăpostită sub o boltă mică și o candelă cu ulei (sau un sfeșnic cu lumânare de ceară). Pe măsuță se află: Discul, care va purta va purta viitorul Trup al Domnului, simbolizând ieslea din peștera în care S-a născut, dar și năsălia (patul) pe care El a fost purtat de la Cruce la Mormânt; Potirul, care va purta Sângele Domnului și care simbolizează paharul de la masa Cinei celei de Taină, pe care l-a binecuvântat Iisus, când a zis: „Beți dintru Acesta toți...”, dar și paharul în care, după tradiție, Sfântul Ioan Evanghelistul ar fi strâns sângele curs din rănile Mântuitorului, la răstignirea Lui pe Cruce; Copia, un cuțitaș cu două tăișuri cu lama triunghiulară, în forma unui vârf de suliță, obiect cu ajutorul căruia preotul va tăia din prescură părțile ce vor fi așezate pe disc. Simbolizează sulița cu care unul dintre ostași L-a împuns în constă; Steluța, alcătuită din două semicercuri de metal, unite la mijloc. Simbolizează steaua după care s-au călăuzit magii de la Răsărit; Lingurița, cu ajutorul căreia vor fi împărtășiți credincioșii, simbolizând cleștele cu care un serafim a luat o bucată de cărbune aprins și l-a atins de buzele Prorocului Isaia (Isaia, 6); Trei procovețe: unul pentru potir, altul pentru disc și unul mai mare, numit „aer” care va fi deasupra amândurora. Primele două simbolizează scutecele cu care a fost înfășat Mântuitorul (ca Prunc), dar și giulgiurile cu care a fost înfășurat la punerea în mormânt. „Aerul”, acoperământul care este purtat pe spate de către preot, la ieșirea cu Cinstitele Daruri, simbolizează bolta cerească, precum și lespedea așezată deasupra mormântului Domnului.
            DARURILE: pâine (prescură) și vin, aduse de credincioși odată cu pomelnicele de vii și morți. De ce pâine și vin? Pentru faptul că din aceste elemente se va pregăti Sfânta Euharistie (numite și Împărtășanie sau Cuminecătură), ca la Cina cea de Taină. Pâinea și vinul sunt alimente constitutive ale vieții omului, care nu pot fi înlocuite cu nimic altceva. În același timp, ele sunt produsul specific al priceperii omului; animalele și păsările consumă grâul ca grâu, strugurele ca strugure, dar numai omul e capabil să obțină din ele pâine și vin.
Prescura are o pecete pătrată (sau mai multe), cu inscripția IIS HS NI KA (Iisus Hristos biruie, învinge). Cuvântul „prescură” vin din grecescul „προϭϕοπά[3] (pro-aducere, ceva care se aduce în mod solemn, ofrandă), iar forma ei poate fi diferită: de obicei, în cruce, dar și rotundă. Pentru Proscomidie este nevoie de cinci prescuri, dar poate fi și una, fie în formă de cruce, cu cinci părți, patru laterale și una la mijloc, fie rotundă, cu peceți speciala, așa cum se obișnuiește în multe biserici. Anumiți părinți ai Bisericii (între ei, pr. Prof. Ilie Moldovan, de la Sibiu) nominalizează și apa (curată, de izvor – unde se poate), pe care credincioșii trebuie s-o aducă la Altar, întrucât și acest element intră în compoziția Sfintei Euharistii.
GESTURILE ȘI TEXTELE LITURGICE trebui urmărite, acum, în paralele cu textul propriu-zis al Proscomidiei. Vom observa, astfel, că pe Sfântul Disc va fi reprezentată întreaga Biserică, din cer și de pe pământ.
1.      Din prima prescură sau din mijlocul celei rotunde se scoate un „cub” cu pecetea IIS HS NI KA, ce se numește Agneț, (Lat. Agnus; gr. ἀμνὸς; sl. Agnĭcĭ – miel), care Îl reprezintă pe Hristos, „Mielul lui Dumnezeu, Cel ce ridică păcatele lumii” (In 1, 29). Ritualul liturgic legat de scoaterea Agnețului amintește, treaptă cu treaptă, ceea ce a fost esențial în actul mântuirii: patimile și moartea jertfelnică îndurate de Mântuitorul Iisus Hristos.
2.      Din prescura a doua se scoate un triunghi consacrat Maicii Domnului, ce va sta de-a dreapta Sfântului Agneț.
3.      Din prescura a treia se scot triunghiuri micuțe pentru sfinții Bisericii, începând cu arhanghelii și încheind cu sfântul a cărui Liturghie se săvârșește în acea zi.
4.      Din a patra prescură se scot trei triunghiuri, pentru arhiereul locului și preoții/diaconii coslujitori; pentru popor și cârmuitorii țării; pentru ctitorii în viață ai lăcașului respectiv. Tot din prescura a patra se scot și părticele (miride) pentru toți cei vii care se pomenesc în Sfântul Altar.
5.      Din prescura a cincea se scot miride pentru toți cei adormiți care se pomenesc.
            La urmă, preotul ia din nou a patra prescură, scoate o părticică și o pune la cele vii, zicând: Pomenește, Doamne, după mulțimea îndurărilor Tale, și a mea nevrednicie; iartă-mi toată greșeala cea de voi și cea fără de voie și să nu oprești, pentru păcatele mele, harul Preasfântului Tău Duh de la darurile ce sunt puse înainte.
 IV.            Recapitulând cele de până aici, e bine să observăm că la Proscomidie preotul și credincioșii își dau mâna pentru minunata pregătire a Sfintei Liturghii, fiecare cu partea sa de contribuție: preotul, cu slujba tainică, frumoasă și atât de bogată în semnificații, iar credincioșii cu darurile pe care la duc, din darurile primite de la Dumnezeu și din ostenelile proprii.
    V.            Asocierea dintre priveliștea extraordinară, măreață și emoționată de pe Sfântul Disc și ceea ce preotul slujitor vede cu ochii minții în Împărăția cerurilor este evidentă. După cum bobul, din diminețile de vară, prinde toată bolta senină a cerului, încât soarele se reflectează ca un punctuleț strălucitor într-o mare albastră, încadrat de marginile verzi ale orizontului, așa tipsia de metal a Discului cuprinde (minune a lui Dumnezeu!) Biserica întreagă, din cer și de p e pământ: triumfătoare, din cer, cu Hristos în mijloc (nedespărțit de Tatăl și de Duhul Sfânt), cu Maica Domnului, cu cetele îngerilor și ale sfinților; luptătoare, de pe pământ, cu viii care se roagă și morții care așteaptă.
 VI.            Generalizând ceea ce se petrece în firida Sfântului Altar, reținem că Proscomidia face parte din Sfânta Liturghie, fiind începutul ei tainic, pregătitor, așa cum tainică a fost viața Mântuitorului până la 30 de ani, când a ieșit la propovăduire. De fapt, această lucrare „povestește” plastic istoria mântuirii neamului omenesc, marcată de Nașterea, propovăduirea, patimile, moartea și Învierea lui Hristos.
VII.            Aplicarea învățămintelor acestei lucrări tainice reiese de la sine: în timp ce preotul proscomidește, credincioșii îl pot însoți tainic cu rugăciunea lor și cu evlavia manifestată în timpul Utreniei, având o atitudine cuviincioasă nu doar în timpul Liturghiei propriu-zise, ci chiar din clipa în care au pășit pragul sfântului locaș. Un mare ajutor pentru cultivarea acestei evlavii, chiar de la început, îl reprezintă rostirea în taină a rugăciunii de intrare în biserică: Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge. Iar eu întru mulțimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în biserica Ta cea sfântă, Doamne, povățuiește-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmașii mei îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe Tatăl și pe Fiul și pe Sfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin!
Surse bibliografice:
Pr .prof. Ene Braniște, Liturgică Specială, Edit. Institutului Biblic, București, 1980;
† Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Cartea deschisă a Împărăției. O însoțire liturgică pentru preoți și mireni, Edit. Institutului Biblic, București, 2007;

S-ar putea să îți placă și: Fișe de lucru – Proscomidia – clasa a VII-a
Sau:[1] Este vorba de catehezele cu numărul 39 și 40 pe care eu nu le-am copiat pe blog, pentru că momentan ne ocupăm, strict, de Sfânta Liturghie.
[3] În limba slavă: proskura.
[4] Pr. Prof. dr. Vasile Gordon, Cateheze pastorale pe înțelesul tuturor, vol. I, ed. Sophia, București, 2012, pp. 201-204.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Etichete

activitate catehetică activitate educativa activitate filantropica activitati disciplina religie ortodoxa ajutor alegerea Apostolilor an școlar 2016-2017 Ana Blandiana Anastasia Popescu Andrei Plesu apologia religiei articole Bantul si Marea Unire batrani Biblia Biserica Ortodoxa Biserica Ortodoxa Romana biserica si scoala carti carti religie catehetica Catehetica si Educatie Crestin Ortodoxa cateheza catolici ce inseamna sa fiu crestin ce îsi amintesc elevii de profesorii lor cele patru piersici cerc de religie Cina cea de Taina clasa a II-a Clasa a III-a clasa a IV-a Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a clasa I clasa I-VIII clasa II clasa III clasa IV Clasa Pregatitoare clasa V clasele I-IV clasele I-VIII comuna Satchinez Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu in Biserica Concurs Concurs Biblia in sufletul elevilor concurs de director scolar concursuri Constantin Cucos copil copilarie Corint Educational crearea lumii credinta credintă Crezul - sinteza invataturii de credinta crosswordlabs Cum Il primesc pe Dumnezeu in Biserica Cum mă comport ca un crestin cursuri scolare cuvant pentru tineri cuvinte incrucisate Dan C. Mihailescu Daniel daruri Definitivat desene animate desene animtate desene crestine despre ora de religie despre profesor Despre profesorul de Religie dezvoltare personala Digi 24 directori disccoveryeducation dragi profesori dragoste Ed. Corint educatia copiilor educatia crestina a copiilor educatia in copilarie educatia parintilor educatie educatie religioasa educator Efrem cel Nou elevi Episcopia Maramuresului evaluare Evenimentul anului Evenimentul Zilei EVZ examen de definitivat examene familie Fecioara Maria Femeia Cananeanca femeile mironosite filme filme crestine Finlanda fise de colorat fise de lucru Grigorie Teologul Hotpotoes Hrab Alexandru Hristos Impartasit copiilor Hristos si tinerii icoane Iisus este viu Iisus Hristos imagini realizate de elevi Inaltarea Domnului inspector de Religie Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși invatamant invatatoare Invatatura despre Sfanta Treime in Simbolul Credintei invatori Inviere Invierea Invierea Domnului Ioan Botezatorul Ioan Gura de Aur IPS Laurentiu IPS Nicolae Corneanu istorie ITO ITO 2018 iubire învatamant Jocul de rel jocuri didactice Jocuri online jocuri pentru ora de religie Jurnalul de Satchinez Laurentiu Dumitru Leon Magdan Liceul Tehnologic Romulus Paraschivoiu Liturghie liturgica Lovrin Maica Domnului Maica Siluana mama sica manual unic Manuale de Religie manuale scolare manuale vechi Marea Unire Marilen Pirtea martiri martiri crestini Martiriul Sfintelor Perpetua si Felicitas Materiale didactice materiale video metoda Prinde-Raspunde-Intreaba-Arunca metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat metode active complexe metode de predare Ministerul Educației minunea minuni Minunile lui Iisus modele de educatie Mos Nicolae Nasterea Domnului neam Nicolae al Banatului Nicolae Corneanu norme de purtare Nu vq bateti joc de profesori! oferirea de sfaturi si invataturi Olimpiada de religie omiletica omiletica si catehetica Omul asculta cuvantul lui Dumnezeu Omul se bucura de cratia lui Dumnezeu Omul vorbeste cu Dumnezeu prin rugaciune ora de dragoste ora de religie Parintele Teofil Parintele Teofil Paraian Parohia Ortodoxa Satchinez pasiune pastoratie Patimile Domnului pelerinaje pelerinajul la biserici si manastiri pentru cine ma rog pentru copii lor perpetua si felicitas persecutii Perspective catehumenale pictura Pilda celor 10 fecioare Pilda fiului risipitor Plesu Andrei poezii Pogorarea Duhului Sfant portofoliul elevilor povesti terapeutice povestiri moralizatoare povestiri pentru ora de religie Pr. Constantin Necula Pr. Lect. Dr. Petre Comsa Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula Pr. prof. dr. Sorin Cosma Pr. Prof. univ. dr. Sorin Cosma predarea religie Predarea Religiei Preot Prof. Dr. Vasile Gordon Preot Sorin Cosma Preot Vasile Gordon preotie preotul ca educator prietenie primaria Satchinez primul craciun prof. Marius C. Cimpoae Prof. Univ. Dr. Constantin Cucos profesor profesori profesori de religie profesorul profesorul de religie profetul Daniel programa veche programe programe free programe gratuite programe pc proiect de lectie Proscomidia PS Iustin Radu Capan rebusuri Rectorul UVT Rectorul UVT Prof. Dr. Marilen Pirtea regulament regulament scolar reguli reîncepe scoala Religia micului crestin religie religie ortodoxa Religie si scoala Revelatia Divina Revista Invierea rugaciune Rugaciunea parintilor catre sfantul Efrem Rugaciunea pentru parinti rugaciuni Rugaciuni catre Sfantul Efrem cel Nou pentru nastere de copii rugaciuni pentru copii Rugăciune către Dumnezeu pentru cresterea copiilor salvați religia Saptamana Patimilor sarbatori Sarbatori in cinstea Maicii Domnului Satchinez sceneta scoala Scoala Gimnaziala Satchinez Scoala Primara Barateaz Scoala Satchinez Sf. Ap. Petru si Pavel Sf. Grigorie Teologul Sf. Iosif cel Nou de la Partos Sf. Nicolae Sf. Prooroc Ioan Botezatorul Sfanta Liturghie Sfanta Scriptura Sfantul Apostol Andrei Sfantul Efrem cel Nou Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Ioan Gura de Aur Sfantul Vasile cel Mare Sfintele Pasti sfinti Sfintii Trei Ierarhi Sibiu Siluana Siluana Vlad Simpozion Slovenia Sorin Cosma speranta spovedanie strucura anului școlar 2016-2017 subiecte olimapiada rezolvate sunt profesor supa de pui pentru suflet Taina preotiei Taina Spovedaniei Teama in pastoratia tinerilor Teatru Teatru ca forma de catehizare tematica olimpiada de religie Teofil Paraian Teologie The Star tineri Top 8 sfaturi despre religie Traditie si innoire in slujirea liturgica traditii de craciun Unitate UVT Vasile cel Mare vietile sfintilor Vindecarea orbului din nastere vitamine pentru suflet vitamine zilnice pentru suflet voluntariat voluntariat crestin Wonder Ziarul Adevarul Ziua Bibliei Ziua Educatiei Ziua Internationala a Tineretului Ortodox