Portalul profesorului de Religie

Portalul profesorului de Religie
Forum pentru profesorii de Religie - (Click pe imagine pentru forum) - Forumul aparține unei distinse profesoare de Religie din Oradea

Faceți căutări pe acest blog

vineri, 2 februarie 2018

Rugăciune către Dumnezeu pentru creșterea copiilor

Rugăciune către Dumnezeu pentru creșterea copiilor

Doamne și Părinte, Ziditorul și Apărătorul tuturor făpturilor! Îți mulțumesc Ție pentru roadele Tale binecuvântate. Mă rog Ție din toată inima mea: așa cum ai făgăduit să trimiți Duhul Tău Cel Sfânt tuturor celor care Îl vor cere, trimite-L și copiilor acestora (N) – ca să aprindă în ei adevărata frică de Tine Dumnezeu, care este începutul înțelepciunii – și de Îl vor dobândi se vor învrednici de slava veșnică. Dă-le lor să Te cunoască pe Tine, ferește-i de închinarea la idoli și de învățăturile greșite, fă ca, sporind în credința mântuitoare și în evlavie, Duhul acesta să fie cu ei neîncetat. Dăruiește-le inimă credincioasă, ascultătoare și smerită și înțelepciune, ca odată cu anii vieții să crească în har înainta Ta, Dumnezeule. Sădește în inimile lor dragostea pentru cuvântul Tău dumnezeiesc, ca să-l asculte cu luare-aminte la toate rugăciunile, ca să-i cinstească pe cei bătrâni, ca să fie neprihăniți în purtări, feciorelnici la fire, cinstiți în cuvinte, drepți în fapte, sârguincioși la învățătură, fericiți în împlinirea îndatoririlor lor, înțelepți, blânzi și binevoitori cu oamenii. Ferește-i de ispitele acestei lumi și de ademenirea desfrânării. Nu-i lăsa să cadă în necurăție și în desfrânare, că să nu-i întristeze și pe alții. Fii apărătorul lor în toată primejdia, ca să nu-i atingă moartea năprasnică. Fă ca să nu vedem în ei necinstirea și rușinarea, ci să ne bucurăm de cinstea și bucuria lor și să se învrednicească de ospățul Tău în Împărăția cerurilor și împreună cu toți sfinții să-Ți aducă cinste, slavă și închinăciune prin Hristos Dumnezeul nostru. Amin[1].[1] Rugăciuni pentru familie, ed. Sophia, București, f.a., pp. 70-72.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu