!!!Important!!!

Acest blog reprezintă strict părerile mele.
Orice asociere între numele meu și documentele oficiale legate de ora de Religie (lecții, fișe, manuale, programe școlare etc) sau cu acțiunile oficiale ale Bisericii Ortodoxe Române sau ale Arhiepiscopiei Timișoarei ori ale Școlii Gimnaziale Satchinez nu-și are menirea. Aceste instituții nu pot fi responsabile pentru postările mele și nici trase la răspundere!
Unele din materiale de pe blog (filme și cărți) sunt descărcate de pe internet (Scribd sau alte site-uri) și au caracter informațional.
Oricine este liber să preia de blog orice informație!

marți, 6 februarie 2018

Rugăciunea părinților către sfântul Efrem, pentru copii lor

Rugăciunea părinților către sfântul Efrem, pentru copii lor

Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinților binecredincioși și al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră și sârguiește-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ție, sfinte, pentru copiii noștri (N). Ocrotește-i prin rugăciunile tale, fii lor povățuitor pe calea adevărului și ferește-i de toată ispita și necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vieții acesteia. Ferește-i, cu rugăciunile tale, de patimile trupești și de ispitirile de tot felul. Fii lor dascăl înțelept, învățându-i să aleagă cele bune și să se ferească de cele rele. Roagă-te pentru ei Iubitorului de oameni Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească și trupească și minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiței pe care ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamnă-i și pe copiii noștri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne-ai învățat că Sfânta Împărtășanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceea ajută-i pe aceștia să trăiască o viață curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.
Nu rugăm ție, Sfinte Efrem, pentru toți copiii credincioși, pentru duhovnicii și părinții lor. Ferește-i de prieteniile pierzătoare de suflet, ferește-i de uneltirile celui viclean. Ajută-i, sfinte, să ducă o viață bineplăcută lui Dumnezeu și să fie pilde de credință și evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos și simțind ocrotirea ta, să îți mulțumească în fiecare zi a vieții lor și pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin[1].[1] Rugăciuni pentru familie, ed. Sophia, București, f.a., pp. 93-95.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...