Portalul profesorului de Religie

Portalul profesorului de Religie
Forum pentru profesorii de Religie - (Click pe imagine pentru forum) - Forumul aparține unei distinse profesoare de Religie din Oradea

Faceți căutări pe acest blog

marți, 6 februarie 2018

Rugăciunea părinților către sfântul Efrem, pentru copii lor

Rugăciunea părinților către sfântul Efrem, pentru copii lor

Sfinte Efrem, ocrotitorule al părinților binecredincioși și al copiilor lor, auzi rugăciunea noastră și sârguiește-te să ne vii în ajutor. Ne rugăm ție, sfinte, pentru copiii noștri (N). Ocrotește-i prin rugăciunile tale, fii lor povățuitor pe calea adevărului și ferește-i de toată ispita și necazul. Fii lor călăuză pe marea cea învolburată a vieții acesteia. Ferește-i, cu rugăciunile tale, de patimile trupești și de ispitirile de tot felul. Fii lor dascăl înțelept, învățându-i să aleagă cele bune și să se ferească de cele rele. Roagă-te pentru ei Iubitorului de oameni Dumnezeu, să le dăruiască sănătate sufletească și trupească și minte luminată. Tu, cel ce te-ai arătat fetiței pe care ai îndemnat-o să se spovedească, îndeamnă-i și pe copiii noștri să meargă pe calea spovedaniei. Tu ne-ai învățat că Sfânta Împărtășanie este cel mai mare ajutor pentru copii, pentru aceea ajută-i pe aceștia să trăiască o viață curată, pentru a primi fără osândă Sfintele Taine.
Nu rugăm ție, Sfinte Efrem, pentru toți copiii credincioși, pentru duhovnicii și părinții lor. Ferește-i de prieteniile pierzătoare de suflet, ferește-i de uneltirile celui viclean. Ajută-i, sfinte, să ducă o viață bineplăcută lui Dumnezeu și să fie pilde de credință și evlavie pentru cei din jurul lor. Ca, lucrând cele de folos și simțind ocrotirea ta, să îți mulțumească în fiecare zi a vieții lor și pe Dumnezeu să Îl laude în tot ceasul, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin[1].[1] Rugăciuni pentru familie, ed. Sophia, București, f.a., pp. 93-95.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu