Treceți la conținutul principal

Rugăciuni către Sfântul Efrem cel Nou pentru naștere de copii


Rugăciune către Sfântul Efrem cel Nou
 pentru naștere de prunci

Bucurie de necuprins în cuvinte ai adus mamelor care și-au pus nădejdea întru tine, dumnezeiescule Efrem, căci iată, cele care erau socotite neroditoare acum își poartă copiii pe brațe. Pentru aceea și noi îndreptăm spre tine rugăciunile noastre, cerându-ți să ne cureți de toată întinăciunea păcatului și de relele învoiri sufletești, ca întru bună așezare sufletească să ne învrednicim de rodnicia cea binecuvântată. Însuți pogoară asupra noastră darul cel mare al nașterii de prunci și învrednicește-ne ca întru cei care vor veni la viață în sânul familiei noastre să se preamărească chipul Fiului lui Dumnezeu. Și fă ca încă din această viață să dobândească ei harul Duhului Sfânt, întru care să crească și să sporească în dragostea cea dumnezeiască.
Mijlocește, Preacuvioase, la Dumnezeu, ca dorul ce-l avem să fie roditor și dăruiește-ne să vedem cu ochii noștri cum se împlinesc minunile tale, aducând în familia noastră un om nou, care nu numai să ne încununeze dragostea, ci să și meargă pe calea către casa cea veșnică a Părintelui ceresc. Prin puterea Sfintei Cruci, noi înșine și unii pe alții să ne încredințăm ție, Mare Mucenice Efrem, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin[1].

Rugăciunea celor care nu pot avea copii

O, Sfinte Efrem, grabnic ajutătorule al celor ce se roagă ție, primind puțina noastră rugăciune, vino în ajutorul nostru. Întristată este inima noastră că nu ne-am învrednicit a aduce pe lume copii. Mare este darul nașterii de prunci și mult se bucură părinții de copiii lor. Dar, din pricina păcatelor noastre, noi suntem lipsiți de această bucurie. Știm că multe femei, care erau apăsate de felurite boli, și cărora doctorii le spuseseră că pântecele lor va rămâne sterp, s-au rugat ție și au primit ceea ce ceruseră. Cine poate spune bucuria lor, când au văzut pruncii veniți pe lume, ca rod al minunilor tale, după atâta așteptare? Sau cine poate spune veselia bărbaților care, deși aflaseră de la doctori că nu vor putea avea copii, au crezut mai mult în sprijinul tău decât în știința acelora? Și noi credem că ne poți ajuta, chiar dacă răbdarea noastră s-a împuținat și credința noastră este slabă. Ocrotește-ne Sfinte, să nu cadă și peste noi pedeapsa dumnezeiască, așa cum a zis proorocul Osea: Dă-le lor pântece sterp și sâni fără lapte”, blestemând pe femeile israeliților care au părăsit legea lui Dumnezeu; ci, știindu-ne păcatele, învață-ne să ne curățim sufletele prin pocăință. Roagă-te pentru noi, Sfinte Efrem, ca, îndreptându-ne viața, să primim și bucuria de a avea copii. Și, dacă îi vom avea, să îi creștem în dreapta credință, fiindu-le pildă de viețuire creștinească. Iar dacă, din pricini neștiute de noi, Dumnezeu ne va lăsa lipsiți de acest dar, roagă-te să mergem pe calea rugăciunii, pe calea cea strâmtă care duce în Împărăția Cerurilor. Întărește-ne, sfinte, ca în viață să nu căutăm voia noastră, ci voia dumnezeiască, și în tot locul să îi aducem laudă Dumnezeului cel iubitor de oameni, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin[2].[1] Rugăciuni pentru familie, ed. Sophia, București, f.a., pp. 49-50.
[2] Sfântul Efrem cel Nou. Viața. Minuni. Paraclise. Acatiste. Rugăciuni, Fundația Nektarios, Așezământul „Sf. Efrem cel Nou”, Botoșani, f.a., pp. 90-91.

Comentarii

Postări populare de pe acest blog

Ce înseamnă să fiu creștin (fișe de lucru pdf+jpg) - Clasa pregătitoare

Fișă Omul se bucură de creația lui Dumnezeu (Cărticică) Clasa I

Patimile și Învierea Domnului - Clasele III-VII

Patimile și Învierea DomnuluiClasele III-VII Lecția cuprinde: un filmuleț legat de Săptămâna Patimilor, o imagine (iocană) cu Răstignirea Domnului, o altă imagine (Icoană) cu Invierea Domnului, o imagine cu o fișă de lucru și lista evenimentelor din Săptămâna Patimilior.  https://www.youtube.com/watch?v=_-fyrwbr8rw - Film Săptămâna Patimilor.Duminica sărbătorim Intrarea Domnului în Ierusalim.Miercuri Domnul Iisus a fost vândut de Iuda pe 30 de arginţi.Joi  a avut loc Cina cea de Taină. La Cină Mântuitorul a spălat picioarele ucenicilor, a întemeiat Sfânta Taină a Euharistiei, la descoperit pe trădător şi a prezis lepădarea lui Petru. Tot joi, după Cină, Iisus s-a îndreptat cu ucenicii în grădina Ghetsimani unde a fost prins.Vineri Domnul Iisua a fost lovit cu palmele peste față, a fost biciuit și apoi îmbrăcat într-o hlamidă roșie. Apoi I-au pus o cunună de spini pe cap și o cruce grea în spate. Domnul a căzut sub greutatea crucii, iar când au ajuns la locul numit al „Căpățânii”  a fos…