Faceți căutări pe acest blog

Laura Stifter, profesoară de religie: „Ideea «crede şi nu cerceta» nu este o idee biblică“

Laura Stifter, profesoară de religie: „Ideea «crede şi nu cerceta» nu este o idee biblică“                         Laura Stif...

joi, 15 martie 2018

Profetul Daniel - clasa a V-a

Sfântul Profet Daniel
     Profesorul amintește că așa cum profetul Ilie a rămas neclintit în credința în Dumnezeu, opunându-se regelui Ahab și reginei Izabela care doreau să impună cultul zeului Baal, așa și profetul despre care vom vorbi astăzi, Profetul Daniel, a rămas neclintit în credința sa, iar apoi face o scurtă recapitulare din lecția studiată anterior.
1.      Marchează răspunsul corect.
Ø  Profetul Ilie a trăit:
a.       în sec. al VIII-lea î. H.; b. în sec. al VIII-lea d.H.
Ø  Regina Izabela dorea să impună cultul:
a.       zeului Baal; b. adevăratului Dumnezeu.
Ø  Profetul Ilie a vestit că vor urma:
a.       3 ani de secetă; b. 7 ani de secetă.
2.      Citește următorul text
Un alt exemplu de tărie în mărturisirea credinței este cel al Prorocului Daniel. Acesta a trăit în Iudeea, în secolul al VI-lea î. Hr. Daniel a trăit vremurile în care țara sa a fost cucerită de babilonienii conduși de Nabucodonosor al II-lea. Aceștia au provocat mari pierderi, distrugând Templul de la Ierusalim și luând în robie o mare parte dintre evrei. Printre cei luați ca robi
în Babilon, se afla si prorocul Daniel împreună cu trei prieteni: Anania, Misail și Azaria.
            Visând un colos (statuie uriașă) cu capul de aur, regele le-a cerut înțelepților să tâlcuiască visul spus de el. Daniel este cel care tâlcuiește visul, iar pentru aceasta a fost pus guvernator peste Babilon. Din păcate regele uită de Dumnezeu și își face un idol uriaș cerând ca toți să se închine idolului. Pentru că nu au vrut să se închine idolului prietenii lui Daniel au fost aruncați într-un cuptor de foc, dar nu au pățit nimic fiind păziți de un înger.
După mulți ani, nepotul lui Nabucodonosor, Darius, ajunge rege și infiltrat de sfătuitorii lui, cere ca toți să i se închine lui. Daniel și-a păstrat credința cea dreaptă și a mărturisit-o cu dârzenie înaintea regilor închinători la idoli. Pentru stăruința sa în credință și pentru refuzul de a se închina idolilor, prorocul Daniel a fost aruncat într-o groapă cu lei flămânzi. Dar Dumnezeu, Care nu îi părăsește niciodată pe cei drepți, a închis gura leilor printr-o minune, iar Daniel a ieșit nevătămat.
            Numele Daniel semnifică Dumnezeu este Judecătorul meuși este prăznuit pe 17 decembrie.

Pentru fixarea cunoștințelor, profesorul se va putea folosi de următoarele întrebări:
a.        Ce funcție a îndeplinit profetul Daniel la curtea regelui?
b.       De ce a fost ales Daniel să împlinească această funcție.
c.        Ce lege au impus sfetnicii împreună cu împăratul?
d.       De ce a refuzat Daniel să împlinească porunca regelui?
e.        Cum a fost pedepsit profetul Daniel?

           f.      Ce învățăm de la Profetul Daniel?
 După aceasta cere acestora să coloreze imaginea cu profetul Daniel și 
le pune spre audiție opera marelui compozitor Giuseppe Verdi, Nabuco, numită după numele 
regelui Nabucodonosor II și le cere să coloreze imaginea cu profetul Daniel.

Bibliografie:
1.       ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin ortodoxă - clasa a IV-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
2.       Alexa, Cristian, Bîzoi, Marius, Ciuca, Sorina, Ionita, Dragos, Sova, Mirela, Religie. Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a V-a, Akademos Art, București, 2017.
3.       Benga, Cristina, Ciachir, Aurora, Ghițiu, Mihaela, Niculae, Ioana, Religie. Cultul Ortodox. Manual pentru clasa a V-a, Corint, București, 2017.
4.       Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.

marți, 13 martie 2018

Persecuțiile creștinilor - clasa a VI-a


Primii martiri creștin - clasa a VI-a from Hrabalexandru


Primii martiri creștini

Ce sunt persecuțiile?
Sunt piedicile și chinurile pe care le-au întâmpinat creștinii pentru propovăduirea credinței creștine.
Când au început persecuțiile și când s-au terminat?
Persecuțiile au început în anul 64 după Hristos la comanda împăratului Nero și s-au terminat în anul 313 după Hristos din porunca Sfântului Împărat Constantin cel Mare care a emis Edictul de libertate religioasă de la Milan (Milano).
Cauzele persecuțiilor?
      Religioase
      Politice
      Moral-sociale
Cauzele religioase
Creștinii se închinau Dumnezeului Adevărat, în timp ce necreștinii (pâgânii) se închinau zeilor. Din această cauză orice calamitate care se abătea asupra Imperiului Roman era din vina creștinilor.
Cauzele politice
Creștinii refuzau să-l adore pe împăratul Imperiului Roman ca pe un zeu. Nenorocirile care veneau asupra Imperiului Roman au dus la ideea că, creștinii sunt dușmanii statului.
Pedepse aplicate creștinilor
Calitatea și numele de creștin era un motiv de pedeapsă. Pedepsele au fost nenumărate și diferite. Amintim doar trei pedepse:
      Răstignirea
      Decapitarea
      Aruncarea creștinilor în arene ca hrană pentru lei.
      Arderea pe rug.
Împărați persecutori
Împărații care i-au persecutat pe creștini au fost mulți. Amintim doar trei împărați:
      Nero – în timpul lui au murit la Roma Sfinții Apostoli Petru și Pavel. Tot el a dat foc Romei și a aruncat vina pe creștini.
      Domițian (81-96).
      Traian (98-11)
Sfinți martiri
            Au fost foarte mulți. Dintre ei amintim pe:
Sfinții Apostoli Petru și Pavel – decapitați de Nero, 29 iunie;
Sfinții 40 de mucenici din  Sevastia – 9 martie;
Sfântul Mare Mucenic Dimitrie Izvorâtorul de Mir – 26 octombrie

sâmbătă, 3 martie 2018

Copiii învață ceea ce trăiesc


Copiii învață ceea ce trăiesc


            În cazul în care copiii sunt criticați în mod constant atunci când cresc, ei vor învăța să condamne.
            În cazul în care copiii sunt crescuți cu ostilitate, ei vor învăța să se bată.
            În cazul în care copiii sunt crescuți cu teamă, ei vor învăța să fie precauți.
            În cazul în care copiii sunt crescuți cu milă, ei vor învăța să își plângă singuri de milă.
            În cazul în care copiii sunt ridiculizați în timp ce sunt crescuți, ei vor învăța să fie timizi.
            În cazul în care copiii sunt crescuți cu invidie, ei vor învăța la rândul lor să fie invidioși.
În cazul în care copiii sunt făcuți de rușine în timp ce sunt crescuți, ei vor învăța să se simtă vinovați.
În cazul în care copiii sunt crescuți cu toleranță, ei vor învăța să fie răbdători.
În cazul în care copiii sunt încurajați în timp ce sunt crescuți, ei vor învăța să aibă încredere în ei înșiși.
În cazul în care copiii sunt lăudați în timp ce sunt crescuți, ei vor învăța să se aprecieze.
În cazul în care copiii sunt aprobați în timp ce sunt crescuți, ei vor învăța să se placă pe ei înșiși.
În cazul în care copiii sunt crescuți într-o atmosferă de acceptare, ei vor învăța să vadă iubirea în lumea exterioară.
În cazul în care copii sunt crescuți într-o atmosferă de recunoaștere a meritelor lor, ei vor învăța să își stabilească scopuri și obiective.
În cazul în care copiii sunt crescuți într-o atmosferă de împărtășire, ei vor învăța să fie generoși.
În cazul în care copiii sunt crescuți cu onestitate și într-o atmosferă dreaptă, ei vor învăța să creadă în adevăr și în justiție.
În cazul în care copiii sunt crescuți într-o atmosferă de securitate, ei vor învăța să creadă în ei înșiși și în cei din jurul lor.
În cazul în care copiii sunt crescuți cu prietenie, ei vor învăța că lumea este un loc minunat, în care merită să trăiești.
În cazul în care copiii sunt crescuți într-o atmosferă senină, ei vor învăța ce înseamnă pacea interioară.
Tu cum îți crești copiii?

Dorothy L. Nolte[1]
[1] Jack Canfield și Mark Victor Hansen, Supă de pui pentru suflet. Povești adevărate de viață care deschid inima și trezesc spiritul, Traducere din limba engleză: Cristian Hanu, Adevăr Divin, Brașov, 2014, pp. 74-75.

vineri, 2 martie 2018

Profesorul – un evantai de roluri - Prof. Univ. Dr. Constantin Cucoș

      

Profesorul – un evantai de roluri


      Profesorul este un facilitator, un dinamizator, un urmăritor al cuiva pe care dorește să-l pună pe o cale, să-l provoace, să-l potențeze, să-l înalțe. Este acel alter ego care însoțește și ajută copilul sau tânărul să se descopere, să reflecteze, să se cunoască pe sine, să se dirijeze. E un fel de „schelă” la care recurgem, într-o anumită perioadă, pentru construi o clădire, după care, după o perioadă, dispare pentru ca edificiul să se înfățișeze în toată specificitatea și splendoarea lui.
       Care sunt calitățile pentru a fi un bun profesor? Întâi de toate, e nevoie de prezența unor abilități bazale, inițiale, ce ar trebui testate chiar la intrarea în dispozitivul de formare a profesorilor, având un caracter eliminatoriu: a) sociabilitate, capacitate empatică, dragoste față de copil și b) preexistența unui palier cultural destul de bine consolidat la nivelul aspirantului (cultură generală multidirecțională, cunoașterea și folosirea corectă a limbii române). Apoi, invocăm calitatea de model viu, psihocomportamental al profesorului, prin ce comunică și cum se comportă. Profesorul trebuie să își asume statutul unui delegat al comunității care va transmite un sistem de valori dinspre societate către individ; el nu se mai reprezintă pe el însuși, ci devine exponentul vremii și al lumii lui, difuzând, înspre predecesori, ceea ce înaintașii sau contemporanii au creat: idei, forme expresive, experiențe semnificative, comportamente dezirabile la un moment dat.  De asemenea, un bun profesor trebuie să dispună de o consistentă cultură științifică în domeniul pe care îl reprezintă, să fie la curent cu ceea ce este nou și relevant în disciplina pe care o predă. Ca să îi înveți pe alții matematică sau filosofie, trebuie să îți interiorizezi cunoștințe, metodologii, abilități, atitudini etc. congruente cu moduri ale cunoașterii sau ale practicii specifice domeniului pe care îl reprezinți.

Cele patru piersici


Cele patru piersiciO dată, un ţăran a vrut să-i încerce pe cei patru fii ai săi. I-a chemat dimineaţa la el şi i-a dat fiecăruia câte o piersică. A plecat apoi la câmp, lăsându-i să-şi vadă de treburi şi să-şi împartă ziua cum cred ei de cuvi­inţă. Seara însă, când s-a întors, i-a chemat pe toţi patru în tindă şi l-a întrebat pe cel mai mare:
- Spune-mi, ce-ai făcut cu piersica ta?
- Ce să fac, tătucă, am mâncat-o şi-ţi mulţumesc. A fost tare bună. Am luat, apoi, sâmburele, 1-am plantat în spatele casei, am udat locul şi nădăjduiesc să crească acolo un piersic frumos şi roditor.
- Bine ai făcut, băiatul tatii, sunt sigur că tu o să ajungi un bun gospodar. Dar tu, îi zise celui de-al doilea, ce-ai făcut cu piersica ta?
- Am mâncat-o. A fost atât de bună, coaptă şi fragedă...
- Şi apoi?
- Păi, am aruncat sâmburele şi m-am dus la mama să-i mai cer câteva, că tare bune erau.
- Fiule, zise atunci omul cu întristare în glas, ai grijă să nu ajungi un om lacom că "lacomul mai mult pierde şi leneşul mai mult aleargă". Dar ţie ţi-a plăcut piersica, a fost bună? - 1-a întrebat ţăranul şi pe cel de-al treilea fiu al său.
- Nu ştiu.
- Cum nu ştii, da ce-ai făcut cu ea?
- Am vândut-o. M-am dus cu ea în târg şi am dat-o cu zece bani. Uite-i!
- Fiule, tu sigur o să ajungi mare negustor, dar ai grijă că nu toate sunt de vânzare în viaţă; mai ales, nu ceea ce ai primit de la părinţi.
În sfârşit, ţăranul 1-a întrebat şi pe ultimul băiat, cel mai mic dintre toţi.
- Dar ţie ţi-a plăcut piersica?
- Nici eu nu ştiu, tătucă.
- Cum, şi tu ai vândut-o?
- Nu, tată. Eu m-am dus în vizită la prietenul meu de peste drum, care e bolnav, şi i-am dus-o lui. S-a bucurat mult pentru ea şi mi-a mulţumit din suflet[1].[1] Leon Magdan, Cele mai frumoase Pilde şi povestiri creştin-ortodoxe, ed. Aramis, f.l., f.a., pp. 12-13.

Etichete

activitate catehetică activitate educativa activitate filantropica activitati disciplina religie ortodoxa ajutor alegerea Apostolilor an școlar 2016-2017 Ana Blandiana Anastasia Popescu Andrei Plesu apologia religiei articole Bantul si Marea Unire batrani Biblia Biserica Ortodoxa Biserica Ortodoxa Romana biserica si scoala carti carti religie catehetica Catehetica si Educatie Crestin Ortodoxa cateheza catolici ce inseamna sa fiu crestin ce îsi amintesc elevii de profesorii lor cele patru piersici cerc de religie Cina cea de Taina clasa a II-a Clasa a III-a clasa a IV-a Clasa a V-a Clasa a VI-a Clasa a VII-a Clasa a VIII-a clasa I clasa I-VIII clasa II clasa III clasa IV Clasa Pregatitoare clasa V clasele I-IV clasele I-VIII comuna Satchinez Comuniunea oamenilor cu Dumnezeu in Biserica Concurs Concurs Biblia in sufletul elevilor concurs de director scolar concursuri Constantin Cucos copil copilarie Corint Educational crearea lumii credinta credintă Crezul - sinteza invataturii de credinta crosswordlabs Cum Il primesc pe Dumnezeu in Biserica Cum mă comport ca un crestin cursuri scolare cuvant pentru tineri cuvinte incrucisate Dan C. Mihailescu Daniel daruri Definitivat desene animate desene animtate desene crestine despre ora de religie despre profesor Despre profesorul de Religie dezvoltare personala Digi 24 directori disccoveryeducation dragi profesori dragoste Ed. Corint educatia copiilor educatia crestina a copiilor educatia in copilarie educatia parintilor educatie educatie religioasa educator Efrem cel Nou elevi Episcopia Maramuresului evaluare Evenimentul anului Evenimentul Zilei EVZ examen de definitivat examene familie Fecioara Maria Femeia Cananeanca femeile mironosite filme filme crestine Finlanda fise de colorat fise de lucru Grigorie Teologul Hotpotoes Hrab Alexandru Hristos Impartasit copiilor Hristos si tinerii icoane Iisus este viu Iisus Hristos imagini realizate de elevi Inaltarea Domnului inspector de Religie Intalnirea Internaționala a Tinerilor Ortodocși invatamant invatatoare Invatatura despre Sfanta Treime in Simbolul Credintei invatori Inviere Invierea Invierea Domnului Ioan Botezatorul Ioan Gura de Aur IPS Laurentiu IPS Nicolae Corneanu istorie ITO ITO 2018 iubire învatamant Jocul de rel jocuri didactice Jocuri online jocuri pentru ora de religie Jurnalul de Satchinez Laurentiu Dumitru Leon Magdan Liceul Tehnologic Romulus Paraschivoiu Liturghie liturgica Lovrin Maica Domnului Maica Siluana mama sica manual unic Manuale de Religie manuale scolare manuale vechi Marea Unire Marilen Pirtea martiri martiri crestini Martiriul Sfintelor Perpetua si Felicitas Materiale didactice materiale video metoda Prinde-Raspunde-Intreaba-Arunca metoda stiu-vreau sa stiu-am invatat metode active complexe metode de predare Ministerul Educației minunea minuni Minunile lui Iisus modele de educatie Mos Nicolae Nasterea Domnului neam Nicolae al Banatului Nicolae Corneanu norme de purtare Nu vq bateti joc de profesori! oferirea de sfaturi si invataturi Olimpiada de religie omiletica omiletica si catehetica Omul asculta cuvantul lui Dumnezeu Omul se bucura de cratia lui Dumnezeu Omul vorbeste cu Dumnezeu prin rugaciune ora de dragoste ora de religie Parintele Teofil Parintele Teofil Paraian Parohia Ortodoxa Satchinez pasiune pastoratie Patimile Domnului pelerinaje pelerinajul la biserici si manastiri pentru cine ma rog pentru copii lor perpetua si felicitas persecutii Perspective catehumenale pictura Pilda celor 10 fecioare Pilda fiului risipitor Plesu Andrei poezii Pogorarea Duhului Sfant portofoliul elevilor povesti terapeutice povestiri moralizatoare povestiri pentru ora de religie Pr. Constantin Necula Pr. Lect. Dr. Petre Comsa Pr. Prof. Dr. Nicolae D. Necula Pr. prof. dr. Sorin Cosma Pr. Prof. univ. dr. Sorin Cosma predarea religie Predarea Religiei Preot Prof. Dr. Vasile Gordon Preot Sorin Cosma Preot Vasile Gordon preotie preotul ca educator prietenie primaria Satchinez primul craciun prof. Marius C. Cimpoae Prof. Univ. Dr. Constantin Cucos profesor profesori profesori de religie profesorul profesorul de religie profetul Daniel programa veche programe programe free programe gratuite programe pc proiect de lectie Proscomidia PS Iustin Radu Capan rebusuri Rectorul UVT Rectorul UVT Prof. Dr. Marilen Pirtea regulament regulament scolar reguli reîncepe scoala Religia micului crestin religie religie ortodoxa Religie si scoala Revelatia Divina Revista Invierea rugaciune Rugaciunea parintilor catre sfantul Efrem Rugaciunea pentru parinti rugaciuni Rugaciuni catre Sfantul Efrem cel Nou pentru nastere de copii rugaciuni pentru copii Rugăciune către Dumnezeu pentru cresterea copiilor salvați religia Saptamana Patimilor sarbatori Sarbatori in cinstea Maicii Domnului Satchinez sceneta scoala Scoala Gimnaziala Satchinez Scoala Primara Barateaz Scoala Satchinez Sf. Ap. Petru si Pavel Sf. Grigorie Teologul Sf. Iosif cel Nou de la Partos Sf. Nicolae Sf. Prooroc Ioan Botezatorul Sfanta Liturghie Sfanta Scriptura Sfantul Apostol Andrei Sfantul Efrem cel Nou Sfantul Ierarh Nicolae Sfantul Ioan Gura de Aur Sfantul Vasile cel Mare Sfintele Pasti sfinti Sfintii Trei Ierarhi Sibiu Siluana Siluana Vlad Simpozion Slovenia Sorin Cosma speranta spovedanie strucura anului școlar 2016-2017 subiecte olimapiada rezolvate sunt profesor supa de pui pentru suflet Taina preotiei Taina Spovedaniei Teama in pastoratia tinerilor Teatru Teatru ca forma de catehizare tematica olimpiada de religie Teofil Paraian Teologie The Star tineri Top 8 sfaturi despre religie Traditie si innoire in slujirea liturgica traditii de craciun Unitate UVT Vasile cel Mare vietile sfintilor Vindecarea orbului din nastere vitamine pentru suflet vitamine zilnice pentru suflet voluntariat voluntariat crestin Wonder Ziarul Adevarul Ziua Bibliei Ziua Educatiei Ziua Internationala a Tineretului Ortodox